نام و شهرت هنرمند / شخصیت کلود مونه
منابع / ماخذ ارشیو قلممو
دوره تاریخی عمومی دوران معاصر
ملیت / هنرمند / شخصیت فرانسه
ملیت عمومی مرتبط غیر ایرانی
جنسیت مرد
اطلاعات درگذشت 5 دسامبر 1926
اطلاعات تولد 14 نوامبر 1840
نام اثر ( لاتین ) nam-athr-latin
رشته تخصصی مرتبط با نقاشی طراحی
تکنیک تخصصی اجرا در نقاشی رنگ روغن
تکنیک عمومی اجرا در نقاشی تکنیک تر
بستر اجرا بوم
بزودی راه اندازی می شود
فایلی جهت دانلود موجود نیست
لطفا کمی صبر کنید !!