بخش دوم آثار کلود مونه

ملیت / هنرمند / شخصیت فرانسه
نام اثر ( لاتین ) nam-athr-latin
نام و شهرت هنرمند کلود مونه
اطلاعات تولد 14 نوامبر 1840
اطلاعات درگذشت هنرمند 5 دسامبر 1926
ملیت عمومی مرتبط غیر ایرانی
دوره تاریخی عمومی دوران معاصر
منابع / ماخذ ارشیو قلممو
رشته تخصصی مرتبط با نقاشی طراحی
تکنیک عمومی اجرا در نقاشی تکنیک تر
تکنیک تخصصی اجرا در نقاشی رنگ روغن
بستر اجرا نقاشی بوم
بزودی راه اندازی می شود
فایلی جهت دانلود موجود نیست
لطفا کمی صبر کنید !!