بخش دوم برگزیده آثار عکاسی گروهی از کودکان کار

منابع / ماخذ ارشیو قلممو
تکنیک عکاسی خیابانی
دسته بندی موضوعی عکاسی انسان و جامعه
مکان عکسبرداری فضای آزاد

برای ارسال نظر ، وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب
فایلی جهت دانلود موجود نیست
لطفا کمی صبر کنید !!