نام و شهرت هنرمند / شخصیت دنیل ریدگوی نایت
منابع / ماخذ ارشیو قلممو
دوره تاریخی عمومی دوران معاصر
ملیت عمومی مرتبط غیر ایرانی
جنسیت مرد
اطلاعات درگذشت 9 مارس 1924
اطلاعات تولد 15 مارس 1839
نام اثر ( لاتین ) nam-athr-latin
رشته تخصصی مرتبط با نقاشی طراحی
سبک هنری نقاشی / گرافیک رئالیسم
تکنیک تخصصی اجرا در نقاشی رنگ روغن
تکنیک عمومی اجرا در نقاشی تکنیک تر
بستر اجرا بوم
بزودی راه اندازی می شود
فایلی جهت دانلود موجود نیست
لطفا کمی صبر کنید !!