نام و شهرت هنرمند / شخصیت فائوستو زونارو
منابع / ماخذ ارشیو قلممو
دوره تاریخی عمومی دوران معاصر
ملیت عمومی مرتبط غیر ایرانی
جنسیت مرد
اطلاعات درگذشت 19 ژوئیه 1929
اطلاعات تولد 18 سپتامبر1854
نام اثر ( لاتین ) nam-athr-latin
رشته تخصصی مرتبط با نقاشی طراحی
سبک هنری نقاشی / گرافیک رئالیسم
تکنیک تخصصی اجرا در نقاشی رنگ روغن
تکنیک عمومی اجرا در نقاشی تکنیک تر
بستر اجرا بوم
بزودی راه اندازی می شود
فایلی جهت دانلود موجود نیست
لطفا کمی صبر کنید !!