سخنان ماندگار از بزرگمهر بختگان

 

آنچه دلخواه همه است جز تن درستی نیست ، که اگر کسی روزی از آن محروم شد آرزویی جز بدست آوردنش ندارد

بزرگمهر بختگان

bozorg_mehr_bakhtegan_2

ستوده و نیک فرجام کسی است که دادگر و نیکنام و در کردار و گفتار به هنجار باشد

 

  • فر و شکوه زمانی فزونی می یابد که دانا نزدمان ارجمند باشد ، و کام بدخواه را به زهر بی اعتنایی بیالایم

 

  • برترین دانش ها یزدان پرستی است

 

  • دانایان روشندل می دانند که دوران زندگی دراز نیست ، تن آدمی از این جهان است و روان از سرای دیگر .

 

  • کسی در شمار دانایان است که بر آنچه از دستش رفته افسوس نخورد ، از نایافته به رنج نباشد ، چون در طلب مرادی با سختی رویا رو شود سست نگردد و دل به ناامیدی نسپارد

 

  • خود را با هوس نزدیک مکن که خرد از تو روی بر می تابد

 

  • برای آدمی دشمن دانا از دوست نادان بهتر است

bozorg_mehr_bakhtegan_3

برای نادان پیرایه ای سزاورتر و زیباتر از خاموشی نیست

 

  • دانش برترین داده های یزدان پاک است . خردمند همیشه سرور است

 

  • آنکه به خداوند پاک و مهربان بیش از دگران امید و بیم بسته است ، بیش از همه در خور ستایش است .

 

  • روشندل و نکته دان کسی است که سخنان کوتاه و پر معنی بگوی

برای ارسال نظر ، وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب
لطفا کمی صبر کنید !!