سخنان ماندگار از ویکتور هوگو

به کسی عشق بورز که لایق عشق تو باشد نه تشنه عشق ... چون تشنه عشق روزی سیراب می شود. ویکتور هوگو

images_2

مانند پرنده باش که روی شاخه سست و ضعیف لحظه ای می نشیند و آواز میخواند و احساس میکند که شاخه می لرزد ،اما به آواز خواندن خود ادامه می دهد زیرا مطمئن است که بال و پر دارد.

 

یش از آنکه خزان از راه برسد ، از هر بهار بهره مند شو .

 

زندگی شما از زمانی آغاز میشود که افسار سرنوشت خویش را در دست گیرید.

 

قدر باشکوه است که دوستت بدارند و به مراتب باشکوه تر است که دوست بداری!

 

دون دادگری هیچگونه پیش داوری درست نیست.

 

در نوشتن از آنچه دیگران نوشته اند ، نباید یاری خواست ،بلکه از جان و دل خویشتن است که باید یاری جست.

 

اگر انسان بتواند رنج را نیز به مانند شهری ترک گوید،می تواند خوشبختی را از سر گیرد.

 

download

ازدواج چیز شگفت آوری است،گاه شیران را روباه و گاه روبهان را شیر میکند.

 

 

عشق ، زیبا و زشت نمیشناسد.

 

زندگانی گل است و عشق ، عسل آن. 

 

هر کس ارزش خود را خود تعیین میکند.پ

 

اگر چشم و هم چشمی در زندگی بشر نبود ،نه نوآوری میشد نه کشفی.

 

اگر نمیخواهی تو را بیازمایند ، کار خود را درست انجام بده.

 

images_8

 

عذاب وجدان ، بدتر از مرگ در بیابان سوزان است.

 

چقدر عاقلند آنهایی که در عشق احمق اند.

ویکتور هوگو

بزودی راه اندازی می شود
لطفا کمی صبر کنید !!