نام و شهرت هنرمند / شخصیت برت موریسوت
منابع / ماخذ آرشیو قلممو
دوره میلادی مرتبط دوران معاصر
ملیت / هنرمند / شخصیت فرانسه
ملیت عمومی مرتبط غیر ایرانی
جنسیت زن
اطلاعات درگذشت 2 مارس 1895
اطلاعات تولد 14 ژانویه 1841
نام اثر ( لاتین ) nam-athr-latin
رشته تخصصی مرتبط با نقاشی دارد
بزودی راه اندازی می شود
فایلی جهت دانلود موجود نیست
لطفا کمی صبر کنید !!