مجسمه ابوالهول
اساطیر فریدون
اساطیر فرهاد کوه کن
بهمنگان
یلدا
جشن  سده
جشن سپندارمزدگان
گریفین
عید
تازه های بخش اساطیر و باورها
جشن خردادگان

جشن خردادگان

خرداد ؛ مصادف با جشن خردادگان در دوران باستان در سرزمين ما در روز ششم از ماه خرداد، به مناسبت برخورد نام ماه و روز مطابق معمول جشني برگزار مي شده ب ...
اودیپ (ایدیپوس)

اودیپ (ایدیپوس)

تولد و تقدیر ایدیپ لایوس همسر یوکاسته و شاه تب که از نداشتن وارث در رنج بود، روزی با پیشگوی معبد دلفی در این خصوص مشورت می‌کند. پیشگو برای او ...
جشن اردیبهشتگان

جشن اردیبهشتگان

واژه اردیبهشت به معنای راستی و درستی است .اردیبهشتگان' یا گلستان جشن از جملهٔ جشنهای دوازدگانهٔ سال ایران باستان بوده است و از شمار جشن‌های آتش ...
سیزده به در (روز طبیعت )

سیزده به در (روز طبیعت )

آخرین روز تعطیلات نوروز که به آن «سیزده بدر یا روز آشتی با طبیعت» گفته می‌شود و از جشن‌های نوروزی ایران به شمار می‌رود، ا ...
لطفا کمی صبر کنید !!