مجسمه ابوالهول
اساطیر فریدون
اساطیر فرهاد کوه کن
بهمنگان
یلدا
جشن  سده
جشن سپندارمزدگان
گریفین
عید
تیرگان
تازه های بخش اساطیر و باورها
جشن امردادگان

جشن امردادگان

روز هفتم امرداد در گاهشمار ایران باستان و سوم مرداد در تقویم ایران کنونی، روز جشن امردادگان است. دلیل این اختلاف زمان بر گزاری دیروز با امروز، تغییر ...
جشن تیرگان

جشن تیرگان

جشن تیرگان در تواریخ سنتی تیرگان روز کمان کشیدن آرش کمانگیر و پرتاب تیر از فراز البرز است. همچنین جشن تیرگان به روایت ابوریحان بیرونی در آثارالباق ...
جشن خردادگان

جشن خردادگان

خرداد ؛ مصادف با جشن خردادگان در دوران باستان در سرزمين ما در روز ششم از ماه خرداد، به مناسبت برخورد نام ماه و روز مطابق معمول جشني برگزار مي شده ب ...
اودیپ (ایدیپوس)

اودیپ (ایدیپوس)

تولد و تقدیر ایدیپ لایوس همسر یوکاسته و شاه تب که از نداشتن وارث در رنج بود، روزی با پیشگوی معبد دلفی در این خصوص مشورت می‌کند. پیشگو برای او ...
لطفا کمی صبر کنید !!