تازه های بخش اساطیر و باورها
داستان ابراز عشق

داستان ابراز عشق

یک روز آموزگار از دانش آموزانی که در کلاس بودند پرسید آیا می توانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق ، بیان کنید؟برخی از دانش آموزان گفتند با بخشیدن عشق ...
پانزدهم دی ماه ، دی به مهر

پانزدهم دی ماه ، دی به مهر

در گاهشماری ایرانی، هر یک از روزهای ماه یک نام ویژه خود را دارد. در سه روز از روزهای ماه نام «دی» به چشم می‌خورد. ماه سی روزه زر ...
داستان مرگ قو

داستان مرگ قو

قوها پرندگان زیبا و از مخلوقات خارق‌العاده خداوند هستند کهبه سبب تک همسری در طول عمر (monogamy) به سمبل عشق و وفاداری در بسیاری از فر ...
لطفا کمی صبر کنید !!