سیمین دانشور
فکر نان باش خربزه اب است
تازه های بخش امثال و حکم / سخنان ماندگار
داستان کوتاه خواب خلیفه

داستان کوتاه خواب خلیفه

درزمان های گذشته، در شهر بغداد یکی از خلفای عباسی نیمه های شب از خواب پرید او خواب بدی دیده بود بنابراین هراسان شد و دیگر خوابش نبرد صبح که وزیر آمد ...
سخنان ماندگار از سیمین دانشور

سخنان ماندگار از سیمین دانشور

آنقدر مدارا کرده‌ام که دیگر مدارا عادتم شده است وقتی خیلی نرم شدی همه تو را خم می‌کنند لذت یعنی همین که در متن کاری باشی که آن را دوست ...
لطفا کمی صبر کنید !!